Lilla Sillen är ett tryggt och naturnära gruppfamiljedaghem i Westend Esbo. Vi erbjuder småbarnspedagogik på heltid, deltid och delvecka. Hos oss gäller även syskonrabatten.

OBS! Inga lediga platser hösten 2019. Vi tar inga nya barn på kölistan då vår verksamhet kommer att upphöra Uppdaterat 26.8.2019

Gruppen

Gruppen är liten med max 8 barn i åldern 2-5år

Personalen

Till personalen hör två anställda, Antonia & Sophie och Maria som vikarierar vid behov

Sedan år 1993

Lilla Sillen har verkat i Esbo sedan år 1993

VERKSAMHETEN

Verksamhetens tyngdpunkt ligger på trygga rutiner. Dagen börjar med en samling där vi pratar om den kommande dagen och eventuella speciella teman, som tex ett visst djur eller något annat tema vi har på gång just då. På förmiddagen går vi ut till parken, sedan äter vi lunch tillsammans, vilar, äter mellanmål tillsammans och går ut igen. Vi tycker också om att rita, måla, pyssla, spela, fri lek, läsa sagor och allt möjligt annat som gör barnens dag rolig och trygg.

Varje vecka har vi en naturdag då vi går ut och bekantar oss med skogens djur och natur. Vi upptäcker, samlar, granskar och leker i skogen eller på stranden. Vi har också regelbunden gymnastik.

Varje höst och vår har vi också specialprogram, som t.ex. musiklek, biblioteks-, och museibesök samt teater eller filmförevisningar.

I verksamheten ingår även egen verksamhet för 5-åringarna. Barnen jobbar med små 5-års uppgifter och gör en egen utfärd.

Utöver den ledda verksamheten, vilan, utevistelsen och den fria leken, får barnen delta i vardagliga sysslor som att handla och duka. All vår verksamhet utgår alltid från barnens förutsättningar, behov och intressen.

För barnens familjer ordnas vår- och julfest, samt morsdags och farsdagskaffe. Mor- och farföräldrarna bjuds också på fest varje år!

VÄRDEGRUND

På Lilla Sillen tycker vi att det är viktigt att bemöta barnen med positiv förståelse. Då Lilla Sillen grundades jobbade vi på riktlinjer tillsammans med en barnpsykolog och en stor del av det lever ännu kvar idag. Nedan är några saker som vi tycker är viktiga i bemötandet av barnen.

Inskolning

Det är viktigt att alla barn får en bra start på Lilla Sillen. Därför träffas barnets egenvårdare och en förälder för att göra en plan för mjuklandningen. Föräldern är sedan med barnet på Lilla Sillen så att barnet tryggt kan bekanta sig med de nya rutinerna. Efter tre dagar till en vecka kan barnet oftast stanna själv på Lilla Sillen.

Språket

Vi lägger stor vikt på det svenska språket. Förutom att personalen läser och berättar sagor för barnen, koncentrerar vi oss på att tala en ren svenska. Biblioteksbesök hör till verksamheten. Barnets språk utvecklas genom lek, rörelse och undersökning. Leken är barnets viktigaste sätt att strukturera händelser, lösa problem och lära sig.

Barnets känslor

Att vara hela dagen borta från familjen medför ofta många starka känslor som t.ex. ilska och sorg hos barnen. Vi hjälper barnen att bearbeta känslorna. Vi har alltid tid att trösta och diskutera. Barnen ges också möjligheter att utrycka sig genom lek, skapande verksamhet, drama och musik.

Självständighetssträvan

Barnen uppmuntras genom förståelse och beröm att klara av vardagliga sysslor. Det känns bra att lära sig nya saker!

Förberedelse

För att känna trygghet förbereds barnen väl inför dagens händelser, speciellt när programmet avviker från det normala.